Smart Link

커뮤니티 알림마당

알림마당

제목 [교사안전교육] 아동 성폭력 예방 교육
작성자 송파안전체험교육관
교사안전교육 안내

 
교육일시      2019년 10월 24일(목) 16:30~18:00 (90분 소요)

교육주제      아동 성폭력예방교육

교육대상      교사

교육장소      송파안전체험교육관 1층 영상관

교육인원      최대 40명    
  *교육을 받은 교사에게는 이수증이 발급됩니다.

교육신청      예약기간: 2019.09.02(월) 10:00 ~ 선착순 마감
 
                 예약방법: 송파안전체험교육관 홈페이지 예약
                             
(교육관예약-특별프로그램-교사안전교육)

                 예약문의:  070-4418-6265